Universitatea "Babeş-Bolyai"

Buletin de Informare Entomologică

Entomologica Romanica

Contact

 
 

 

 

acasă

despre SLR

Proiect POS Mediu

evenimente

publicaţii

CUSTODIE

resurse utile

 

Regulamentul sitului Dealurile Clujului Est (Anexa 2 la Ordinul MMAP nr. 1208/2016) poate fi descărcat īn format pdf de aici.

.............................................................................................................................................................

Societatea Lepidopterologică Romānă pune la dispoziţia celor interesaţi Harta obiectivelor de conservare din cadrul sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est (format A0, 21.4 MB).

Harta a fost distribuită īn format tipărit tuturor primăriior de pe raza sitului: Cluj-Napoca, Apahida, Bonțida, Borșa, Chinteni, Dăbāca, Jucu, Panticeu, Vultureni.

De asemenea, punem la dispoziția celor interesați fișierele de tip vector (shapefile īn sistem de proiecție Stereo 70) privind distribuția habitatelor și a speciilor protejate de pe teritoriul sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est, realizate īn cadrul proiectului "Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est": HABITATE PROTEJATE (3.32 MB) SPECII PROTEJATE (25.6 KB).

 ..............................................................................................................................................................

Punem la dispoziţia celor interesaţi harta obiectivelor turistice din zona sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est (format A2, 7.87 MB). Harta a fost distribuită īn format tipărit tuturor primăriior de pe raza sitului: Cluj-Napoca, Apahida, Bonțida, Borșa, Chinteni, Dăbāca, Jucu, Panticeu, Vultureni.

..............................................................................................................................................................

Etape necesare pentru emiterea avizului de custode
īn concordanță cu prevederile următoarelor acte normative: Ordin MM 1447/2017, Ordin MMP 3836/2012, Ordinul MMP 135/2010

1. Solicitantul transmite custodelui o solicitare scrisă, conform modelului aprobat prin Ordinul MM 1447/2017, īnsoțită de documentele care sunt necesare pentru reglementarea planului/proiectului/activității la autoritatea competentă privind protecția mediului (ACPM).

2. Solicitantul achită tariful aferent emiterii avizului īn baza facturii emise de custode.

3. Solicitantul răspunde la eventualele solicitări ale custodelui pentru informații suplimentare.

4. Reprezentanții custodelui verifică amplasamentul obiectivului.

5. Custodele emite avizul.

 

Solicitările pentru avizul custodelui pot fi depuse la adresa sediului sau a punctului de lucru al SLR. De asemenea, solicitările pot fi transmise prin fax la nr. 0264 591483 sau prin e-mail la adresa: 1990lepidoptera@gmail.com

Tarifele pentru eliberarea avizelor sunt prezentate īn partea de jos a paginii.

..............................................................................................................................................................

Īncepānd cu data de 3 martie 2014, Societatea Lepidopterologică Romānă a devenit custodele sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est (ROSCI0295), īn baza Convenţiei de Custodie nr. 342/03.03.2014 īncheiată cu Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate.

..............................................................................................................................................................

Cuantumul tarifelor instituite de Societatea Lepidopterologică Romāmă, īn calitate de custode al sitului de importanţă comunitară ROSCI0295 Dealurile Clujului de Est, conform art. 30 alin (3) şi (4) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011,cu modificările şi completările ulterioare, este următorul:
 

Nr.crt.

Tipul serviciului

Valoare cu TVA inclus

1

analiză documentaţie şi emiterea avizului custodelui pentru activităţi de recoltare floră/faună sălbatică

100 lei/aviz

2

analiză documentaţie şi emiterea avizului custodelui pentru planuri şi proiecte de infrastructură rutieră, infrastructură alimentare apă/canalizare, infrastructură electricitate, infrastructură telefonie fixă/mobilă, infrastructură gaze naturale, clădiri de utilitate publică, case de locuit, case de vacanţă/pensiuni, depozite/silozuri, unităţi de producţie, ferme, piscicultură, spaţii comerciale şi alte proiecte/planuri similare*.

200 lei/aviz**

3

analiză documentaţie şi emiterea avizului custodelui pentru documentaţiile urbanistice şi de amenajare a teritoriului

300 lei/aviz

4

fotografiat īn scop comercial***

100 lei/fotografie publicată īn materiale publicitare cu tiraj de peste 500 de exemplare

50 lei/fotografie publicată īn albume/publicaţii de promovare a sitului cu tiraj de peste 500 de exemplare

75 lei/fotografie publicată īn materiale publicitare cu tiraj sub 500 de exemplare

25 lei/fotografie publicată īn albume/publicaţii de promovare a sitului cu tiraj sub 500 de exemplare

5

filmat īn scop comercial***

500 lei/film sau spot a cărui durată nu depăşeşte 5 minute

2500 lei/film sau documentar a cărui durată depăşeşte 5 minute

 Note:

*Tarifele pentru analiza documentaţiei şi emiterea avizului custodelui pentru clădiri de utilitate publică, case de locuit, case de vacanţă/pensiuni, depozite/silozuri, unităţi de producţie, ferme, piscicultură, spaţii comerciale se percep numai pānă la aprobarea documentaţiilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului.

**Pentru localnici, persoane fizice cuantumul este redus la 50%. Localnici se consideră cei care au domiciliul stabil īn interiorul sau imediata vecinătate a sitului (max. 1 km de la limita ariei naturale protejate) și investesc īn interiorul sitului pe un teren pe care au drept de folosință legal.

***Fotografiatul și filmatul nu se tarifează dacă se efectuează pe terenuri pentru care se poate dovedi dreptul de folosință legal. Pentru materialele publicate de primăriile UAT-urilor cuprinse īn sit nu se vor percepe taxe.

Tarifele au fost avizate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin adresa nr. 16250/AJ/15.07.2014, īn conformitate cu prevederile Ordinului MMSC nr. 3836/2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul īn scop comercial.

 

 

© Societatea Lepidopterologica Romana 2013 | Toate drepturile rezervate