Universitatea "Babeş-Bolyai"

Buletin de Informare Entomologică

Entomologica Romanica

Contact

 

 

 

acasă

despre SLR

Proiect POS Mediu

evenimente

publicaţii

CUSTODIE

2% pentru SLR

 

Regulamentul sitului Dealurile Clujului Est (Anexa 2 la Ordinul MMAP nr. 1208/2016) poate fi descărcat în format pdf de aici.

.............................................................................................................................................................

Societatea Lepidopterologică Română pune la dispoziţia celor interesaţi Harta obiectivelor de conservare din cadrul sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est (format A0, 21.4 MB).

Harta a fost distribuită în format tipărit tuturor primăriior de pe raza sitului: Cluj-Napoca, Apahida, Bonțida, Borșa, Chinteni, Dăbâca, Jucu, Panticeu, Vultureni.

De asemena, punem la dispoziția celor interesați fișierele de tip vector (shapefile în sistem de proiecție Stereo 70) privind distribuția habitatelor și a speciilor protejate de pe teritoriul sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est, realizate în cadrul proiectului "Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est": HABITATE PROTEJATE (3.32 MB) SPECII PROTEJATE (25.6 KB).

 ..............................................................................................................................................................

Punem la dispoziţia celor interesaţi pliantul de promovare a TURISMULUI ECOLOGIC în zona sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est (format A4, 1.96 MB).

..............................................................................................................................................................

Vă informăm faptul că Universitatea ”Babeș-Bolyai”, în parteneriat cu Brielmaier derulează în situl Natura 2000 Dealurile Clujului Est un proiect de cercetare a pajiștilor: ”Cuantificarea efectului practicilor agricole tradiţionale și moderne asupra biodiversităţii din pajişti cu înaltă valoare naturală în vederea unui management durabil”. O parte din colectivul Societății Lepidopterologice Române este implicată în derularea acestui proiect. Mai multe detalii despre acest proiect pot fi găsite aici.

Mai jos poate fi descărcat pliantul de prezentare al proiectului (format A4, 835 KB).

..............................................................................................................................................................

Punem la dispoziţia celor interesaţi harta obiectivelor turistice din zona sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est (format A2, 7.87 MB). Harta a fost distribuită în format tipărit tuturor primăriior de pe raza sitului: Cluj-Napoca, Apahida, Bonțida, Borșa, Chinteni, Dăbâca, Jucu, Panticeu, Vultureni.

..............................................................................................................................................................

Începând cu data de 3 martie 2014, Societatea Lepidopterologică Română a devenit custodele sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est (ROSCI0295), în baza Convenţiei de Custodie nr. 342/03.03.2014 încheiată cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC).
În luna noiembrie 2014 a fost semnat Actul Adiţional nr. 1 la Convenţia de Custodie prin care se modifică subordonarea custodelui de la MMSC la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

..............................................................................................................................................................

Cuantumul tarifelor instituite de Societatea Lepidopterologică Româmă, în calitate de custode al sitului de importanţă comunitară ROSCI0295 Dealurile Clujului de Est, conform art. 30 alin (3) şi (4) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011,cu modificările şi completările ulterioare, este următorul:
 

Nr.crt.

Tipul serviciului

Valoare cu TVA inclus

1

analiză documentaţie şi emiterea avizului custodelui pentru activităţi de recoltare floră/faună sălbatică

100 lei/aviz

2

analiză documentaţie şi emiterea avizului custodelui pentru planuri şi proiecte de infrastructură rutieră, infrastructură alimentare apă/canalizare, infrastructură electricitate, infrastructură telefonie fixă/mobilă, infrastructură gaze naturale, clădiri de utilitate publică, case de locuit, case de vacanţă/pensiuni, depozite/silozuri, unităţi de producţie, ferme, piscicultură, spaţii comerciale şi alte proiecte/planuri similare*.

200 lei/aviz**

3

analiză documentaţie şi emiterea avizului custodelui pentru documentaţiile urbanistice şi de amenajare a teritoriului

300 lei/aviz

4

fotografiat în scop comercial***

100 lei/fotografie publicată în materiale publicitare cu tiraj de peste 500 de exemplare

50 lei/fotografie publicată în albume/publicaţii de promovare a sitului cu tiraj de peste 500 de exemplare

75 lei/fotografie publicată în materiale publicitare cu tiraj sub 500 de exemplare

25 lei/fotografie publicată în albume/publicaţii de promovare a sitului cu tiraj sub 500 de exemplare

5

filmat în scop comercial***

500 lei/film sau spot a cărui durată nu depăşeşte 5 minute

2500 lei/film sau documentar a cărui durată depăşeşte 5 minute

 Notă:

*Tarifele pentru analiza documentaţiei şi emiterea avizului custodelui pentru clădiri de utilitate publică, case de locuit, case de vacanţă/pensiuni, depozite/silozuri, unităţi de producţie, ferme, piscicultură, spaţii comerciale se percep numai până la aprobarea documentaţiilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului.

**Pentru localnici, persoane fizice cuantumul este redus la 50%. Localnici se consideră cei care au domiciliul stabil în interiorul sau imediata vecinătate a sitului (max. 1 km de la limita ariei naturale protejate) și investesc în interiorul sitului pe un teren pe care au drept de folosință legal.

***Fotografiatul și filmatul nu se tarifează dacă se efectuează pe terenuri pentru care se poate dovedi dreptul de folosință legal. Pentru materialele publicate de primăriile UAT-urilor cuprinse în sit nu se vor percepe taxe.

Tarifele au fost avizate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin adresa nr. 16250/AJ/15.07.2014, în conformitate cu prevederile Ordinului MMSC nr. 3836/2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop comercial.

 

 

© Societatea Lepidopterologica Romana 2013 | Toate drepturile rezervate