Universitatea "Babeş-Bolyai"

Buletin de Informare Entomologică

Entomologica Romanica

Contact

 
 

 

 

acasă

despre SLR

Proiect POS Mediu

evenimente

publicaţii

CUSTODIE

resurse utile

 

Societatea Lepidopterologică Romana (SLR) este o organizaţie profesional-ştiinţifică, nonprofit care reuneşte lepidopterologi, precum şi alte persoane interesate în cunoaşterea, cercetarea şi ocrotirea lepidopterelor (105 membri in anul 2012).

 

Societatea a fost înfiinţată în anul 1990.

 

SLR este organizaţie cu caracter naţional care organizează anual, la Cluj în luna aprilie întâlnirea entomologilor din România, precum şi activităţi pe teren în zone mai puţin studiate.

 

SLR a înfiinţat prima rezervaţie ştiinţifică nonguvernamentală din România şi a contribuit la elaborarea documentaţiei ştiinţifice pentru alte arii naturale protejate (ex.: situl Natura 2000 ROSCI0295 Dealurile Clujului Est).

 

SLR a organizat în 2007 al XX-lea Simpozion European de Entomofaunistică (130 de participanţi din străinătate),
iar în 2009 al XlV-lea Simpozion European de Lepidopterologie (peste 150 de participanţi din străinătate).

 

Prin eforturile specialiştilor SLR a fost instituită măsura de agro-mediu 6: Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea spp.).
 

SLR este partener al Butterfly Conservation Europe.

 

Dintre proiectele derulate de SLR amintim:

Dealul cu fluturi de la Viişoara" finalizat prin constituirea rezervaţiei şi a publicaţiei „Dealul cu fluturi de la Viişoara" - finanţator „Fundaţia pentru parteneriat".

Rimetea - natură şi cultură" finalizat prin organizarea unii târg de produse autohtone în localitatea Rimetea cu participare internaţionala şi puternică mediatizare şi editarea broşurii trilingve: „Rimetea - natură şi cultură" - finanţator „Fundaţia pentru parteneriat".

Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est - finalizat prin aprobarea Planului de Management de către ministrul mediului, apelor și pădurilor prin Ordinul nr. 1208/29.06.2016. Mai multe detalii aici.

Awareness for conservation of Eriogaster catax in Cluj county, Romania, a IUCN Data Deficient Species - finalizat, mai multe detalii aici.

 

Preşedintele SLR este Prof. univ. dr. László Rákosy.

 

 

© Societatea Lepidopterologica Romana 2013 | Toate drepturile rezervate