Universitatea "Babeş-Bolyai"

Buletin de Informare Entomologică

Entomologica Romanica

Contact

 

 

 

acasă

despre SLR

Proiect POS Mediu

evenimente

publicaţii

CUSTODIE

2% pentru SLR

 

Mai multe detalii despre Simpozionul Național de Entomologie din anul 2017, precum și poze de acest eveniment, pot fi văzute aici.

.............................................................................................................................................................

Regulamentul sitului Dealurile Clujului Est (Anexa 2 la Ordinul MMAP nr. 1208/2016) poate fi descărcat în format pdf de aici.

.............................................................................................................................................................

Societatea Lepidopterologică Română vă informează faptul că în data de 27.12.2016, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1048/27.XII.2016 Ordinul MMAP nr. 1208/2016 privind aprobarea Planului de Management și Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0295 Dealurile Clujului Est și ale Rezervațiilor Naturale VII.6. Fânațele Clujului ”La Copârșaie” și VII.7 Fânațele Clujului ”La Craiu”.

Anexele 1 și 2 ale Ordinului MMAP nr. 1208/2016 care cuprind textul propriu zis al documentelor mai sus amintite, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1048 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome ”Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri, nr.1.

Societatea Lepidopterologică Română a achiziționat MO nr. 1048 bis, care cuprinde Anexele 1 și 2 ale Ordinului MMAP nr. 1208/2016 (adică Planul de Management și Regulamentul sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est), și le pune la dispoziția celor interesați, pentru consultare (în mod gratuit), la adresa: str. Clinicilor, nr. 5-7 (Fac. de Biologie și Geologie).

.............................................................................................................................................................

Societatea Lepidopterologică Română pune la dispoziția tuturor celor interesați cel mai recent material de prezentare al sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est (pliant format A4).

.............................................................................................................................................................

Pășunatul pe timp de iarnă, o problemă considerată „de vânătoare”, e de fapt o miză crucială pentru „biodiversitate”. Din cauza oierilor, în unele locuri „nu mai sunt plante nobile pe pășune” (material publicat pe platforma România Curată)

.............................................................................................................................................................

Insecta anului 2017 - Rădașca (Lucanus cervus)

La sfârșitul lunii septembrie 2016, Societatea Lepidopterologică Română a propus un sondaj pentru desemnarea ”insectei anului 2017”. În mod similar entomologii din Republica Moldova au realizat și dânșii un chestionar pentru desemnarea ”insectei anului 2017”. În urma rezultatelor obținute cu ajutorul sondajului SLR precum și a rezultatelor obținute de entomologii moldoveni insecta anului a fost desemnată Rădașca (Lucanus cervus).

Un scurt material informativ despre rădășcă a fost sintetizat de prof. dr. László Rákosy și poate fi descărcat de aici.

Posterul format A2/A3 poate fi descărcat de aici.

.............................................................................................................................................................

Societatea Lepidopterologică Română pune la dispoziția tuturor celor interesați un calendar personalizat cu fluturi diurni din România. Ultima pagină este Declarația 230 pe care dacă sunteți salariat vă invităm să o completați și să o depuneți la Administraţia Finanţelor Publice a localităţii de domiciliu. Mai multe despre posibilitatea de redirecționare a 2% din impozitul dvs. către custodele sitului Natura 2000 Dealurile Clujului de Est puteți găsi aici.

.............................................................................................................................................................

Societatea Lepidopterologică Română pune la dispoziția tuturor celor interesați un calendar personalizat, realizat de colectivul SLR implicat în proiectul european STACCATO. În partea dreaptă a fiecărei pagini a fost construit  un grafic care aproximează ponderea serviciilor de ecosisteme pentru fiecare imagine de pe calendar. Se poate observa astfel diferența de servicii ecosistemice prezente într-un peisaj diversificat (ex.: pajiști tradiționale) în raport cu un peisaj monoton (ex.: monocultură).

.............................................................................................................................................................

Societatea Lepidopterologică Română cu sprijinul Primăriei Vultureni a organizat în data de 8 februarie 2017, o întâlnire de informare privind Planul de Management și Regulamentul sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est cu reprezentanții fondurilor cinegetice cuprinse în sit.

La întâlnire au participat: Prof. dr. László Rákosy (SLR-Președinte/custode), ing. Eugen Mureșan (Primar Vultureni), ing. Călin Șteopan (Garda Forestieră), ing. ec. Dan Ionescu (Director AJVPS Cluj), ing. Liviu Lăpușan (AV Artemis), ing. Călin Zdroba (AV Zdroba), Andrei Crișan (SLR-custode). ..............................................................................................................................................................

În data de 2 noiembrie 2016, Societatea Lepidopterologică Română a organizat o întâlnire cu toți factorii interesați de rezervația naturală Fânațele Clujului ”La Copârșaie”, în special crescătorii de animale din zonă, pentru prezentarea prevederilor cuprinse în Planul de Management și a Regulamentul sitului Dealurile Clujului de Est (prevederi specifice acestei arii naturale protejate, ex.: interzicerea pășunatului în nucleul rezervației).

Reprezentanții SLR au realizat demersuri pe lângă Primăria Cluj-Napoca astfel încât localnicii, proprietari de animale să aibă posibilitatea pe viitor să pășuneze (cu bovine) pe teritoriul cuprins în rezervație care a fost folosit în mod tradițional ca pășune (și care este prevăzut în actele normative în vigoare ca pășune). În acest fel s-au pus bazele unei cooperări viitoare între custode și localnici în vederea administrării eficiente a rezervației Fânațele Clujului ”La Copârșaie”.

.............................................................................................................................................................

În luna noiembrie 2016 reprezentanții Societății Lepidopterologice Române au montat un panou informativ privind rezervația Fânațele Clujului ”La Copârșaie” lângă podul peste Valea Caldă, strada Valea Fânațelor, Cluj-Napoca.

.............................................................................................................................................................

Aproximativ 30 de specialiști din 8 țări europene au vizitat localitatea Vultureni și Chidea în data de 24 august 2016. Scopul principal al vizitei a fost examinarea unei parcele experimantale, în situl Natura 2000 Dealurile Clujului Est, în cadrul proiectului european STACCATO.

Cu această ocazie, oaspeții au fost întâmpinați de d-l Primar ing. Eugen Mureșan, au vizitat Centrul de Informare Turistică (proaspat echipat cu materiale informative referitoare la situl Dealurile Clujului Est pregatite si furnizate de catre Societatea Lepidopterologica Romana) și au vizitat câteva biserici monument istoric din localitatea Chidea.

Mai multe informații privind pot fi găsite în presă sau pe pagina de facebook a Centrului de Informare Turistică din Vultureni.

Mai multe detalii pe pagina evenimente

............................................................................................................................................................

Societatea Lepidopterologică Română pune la dispoziția tuturor factorilor interesați o bază de date privind suprafețele de arii naturale protejate din România la nivel de UAT

Materialul de față prezintă situația suprafețelor ariior naturale protejate (în ha) așa cum sunt prezentate pe pagina oficială de internet a autorității publice centrale privind protecția mediului (www.mmediu.ro), în raport cu limitele unităților administrativ teritoriale ale României așa cum au fost publicate de ANCPI (http://geoportal.ancpi.ro) în luna iunie 2016. Nu include zona de litoral și platforma continentală a Mării Negre. Materialul a fost realizat de Societatea Lepidopterologică Română, (autor & analiză GIS: Andrei Crișan). Abrevieri: UAT=Unitate Administrativ Teritorială, ANP=Arii Naturale Protejate, ha=hectare.

 

Baza de date EXCEL
(4.3 MB),
include 2 foi de calcul:
ANP - pe categorii
ANP - total
Baza de date PDF
(475 KB):
ANP - pe categorii
Baza de date PDF
(224 KB):
ANP - total

............................................................................................................................................................

În cadrul celui de-al XXVI-lea Simpozion Naţional de Entomologie (23 aprilie 2016, Cluj-Napoca) au fost discutate următoarele:

- Suplimentarea colectivului editorial al revistei Entomologica Romanica și intensificarea activității publicistice (responsabil prof. dr. László Rákosy).

- Organizarea ”Zilei Biodiversității” la Arcalia (responsabil Dorel Ruști).

- Emiterea unor legitimații noi pentru membrii SLR (responsabil Cristian Sitar).

- Revizuirea și completarea Catalogului Lepidopterelor României - termen de realizare 2020 (responsabil prof. dr. László Rákosy). În acest sens este nevoie de centralizarea bazelor de date privind distribuția lepidopterelor de pe teritoriul României de la toți experții lepidopterologi care doresc să se implice în acest proiect.

- Pregătirea materialelor pentru o lucrare privind biografia lepidopterologilor din România (responsabil prof. dr. László Rákosy).

- Continuarea activităților privind custodia sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est (responsabil prof. dr. László Rákosy, Andrei Crișan, Csaba Vizauer, Cristina Craioveanu).

............................................................................................................................................................

Cum poţi deveni membru al Societăţii Lepidopterologice Române?

În conformitate cu prevederile statutului societăţii, poate deveni membru SLR orice persoană fizică din ţară sau străinătate cu preocupări în lepidopterologie sau interesată de natură.
În acest sens trebuie trimisă o solicitare scrisă adresată Consiliului Societăţii care hotărăşte prin vot acceptarea sau respingerea cererii. Solicitarea poate fi trimisă prin poştă la adresa str. Clinicilor, nr. 5-7, Facultatea de Biologie şi Geologie (în atenţia d-lui prof. dr. Laszlo RAKOSY), sau prin e-mail (semnată şi scanată) la adresele laszlo.rakosy@ubbcluj.ro şi andrei.crel@gmail.com.
Vârsta minimă este de 14 ani. Cuantumul cotizaţiei este de 35 lei.
Pentru elevi şi studenţi se percepe 1/2 din cotizaţia stabilită.

..............................................................................................................................................................

Suntem bucuroşi că prinţului Charles de Wales i-a plăcut cartea
Fluturii diurni din România. Cunoaştere, protecţie, conservare (autor prof. dr. László Rákosy).

 
Mai multe detalii despre carte, inclusiv modalitatea de procurare, găsiţi pe pagina de publicaţii.

 

 

© Societatea Lepidopterologica Romana 2013 | Toate drepturile rezervate