Universitatea "Babeş-Bolyai"

Buletin de Informare Entomologică

Entomologica Romanica

Contact

 
 

 

 

acasă

despre SLR

Proiect POS Mediu

evenimente

publicaţii

CUSTODIE

resurse utile

Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară
ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est

Banner 1 (250 x 80 cm)

Banner 2 (250 x 80 cm)

                                                              

Scurtă descriere a proiectului:

 

Beneficiar: Societatea Lepidopterologică Romānă

Partener: Agenţia Pentru Protecţia Mediului Cluj

 

Valoarea totală a proiectului: 1.349.497 Lei
 

Durata proiectului: 27 luni, de la 1 iulie 2013 pānă la 30 septembrie 2015 (termenul de finalizare a fost prelungit cu 9 luni, pānă la 30 iunie 2016, perioada necesară aprobării Planului de Management)
 

Localizarea proiectului: Situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est este situat īn Regiunea 6 Nord-Vest şi este īn īntregime cuprins īn judeţul Cluj. Situl se suprapune peste următoarele Unităţi Administrativ Teritoriale (UAT): municipiul Cluj-Napoca, comunele Apahida, Bonţida, Borşa, Chinteni,  Dăbāca, Jucu, Panticeu, Vultureni.

 

Obiectivele proiectului

Obiectivul 1. Īmbunătăţirea managementului sitului Dealurile Clujului Est prin realizarea planului de management;

Obiectivul 2. Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei privind protecţia biodiversităţii din cadrul sitului.

 

Activităţile proiectului

A.         Elaborare a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe  

A.1. Elaborarea unei platforme informatice, gestionarea şi prelucrarea datelor digitale spaţiale rezultate īn urma implementării activităţilor proiectului

A.1.1. Construirea unei platforme informatice pentru gestionarea datelor digitale spaţiale obţinute īn urma derulării proiectului

A.1.2. Gestionarea platformei informatice, construirea şi prelucrarea seriilor de date spaţiale īn format GIS

A.2. Caracterizarea mediului abiotic al sitului Dealurile Clujului Est

A.3. Cartarea tipurilor de utilizare a terenurilor, a peisajelor, precum şi identificarea şi inventarierea statutului juridic al terenurilor din cadrul habitatelor sitului Dealurile Clujului Est

A.4. Cartarea speciilor şi a habitatelor de interes comunitar de pe teritoriul sitului Dealurile Clujului Est

A.4.1. Cartarea mamiferelor

A.4.2. Cartarea amfibienilor/reptilelor

A.4.3. Cartarea nevertebratelor

A.4.4. Cartarea plantelor

A.4.5. Cartarea habitatelor

A.5. Evaluarea ameninţărilor actuale şi potenţiale pentru speciile şi habitatele de interes comunitar de pe teritoriul sitului Dealurile Clujului Est

A.6. Elaborarea şi aprobarea Planului de management integrat al sitului Dealurile Clujului Est

A.6.1. Elaborarea Planului de management integrat al sitului Dealurile Clujului Est

A.6.2. Aprobarea Planului de management integrat al sitului Dealurile Clujului Est

E.        Activităţi de consultare, conştientizare şi informare 

E.1. Informare şi publicitate aferente proiectului

E.2: Evaluarea gradului de conştientizare a grupului-ţintă local asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar din cadrul sitului Dealurile Clujului Est

E.3: Creşterea gradului de conştientizare al comunităţilor locale privind situl Dealurile Clujului Est

E.4: Consultarea factorilor interesaţi īn procesul de elaborare a planului de management

Activităţi de management al proiectului (MP)

MP.1. Managementul proiectului

MP.2. Auditarea financiară a proiectului

 

Pentru evaluarea gradului inițial de conştientizare al localnicilor privind situl Natura 2000 Dealurile Clujului Est au fost aplicate īn anul 2013 (luna septembrie) 600 de chestionare īn localităţile de pe raza ariei naturale protejate şi imediata vecinătate a ei.

Pentru evaluarea gradului actual de conştientizare al localnicilor privind situl Natura 2000 Dealurile Clujului Est au fost aplicate īn anul 2015 (luna iunie) alte 600 de chestionare īn localităţile de pe raza ariei naturale protejate şi imediata vecinătate a ei.

Modelul chestionarului aplicat poate fi descărcat īn format pdf de aici.

 

Anunțul de īncepere a proiectului, publicat īn Monitorul de Cluj īn data de 20 septembrie 2013 poate fi descărcat de aici.
Anunțul de finalizare a proiectului, publicat īn Monitorul de Cluj īn data de 28 septembrie 2015 poate fi descărcat de aici.

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă īn mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romāniei.

 

 

© Societatea Lepidopterologica Romana 2013 | Toate drepturile rezervate