Universitatea "Babeş-Bolyai"

Buletin de Informare Entomologică

Entomologica Romanica

Contact

 
 

 

 

acasă

despre SLR

Proiect POS Mediu

evenimente

publicaţii

CUSTODIE

resurse utile

 

Resurse utile

Vă invităm să redirecțioați 2% din impozitul anual pentru Societatea Lepidopterologică Română, completând formularul 230 și depunându-l la administrația finanicară de care aparțineți.

.............................................................................................................................................................

Calendarul Societății Lepidopterologice Române pentru anul 2019

.............................................................................................................................................................

Panourile informative realizate de Societatea Lepidopterologică Română, la solicitarea Consiliului Județean Cluj (Biroul Arii Protejate) pentru Rezervația Naturală Cheile Turenilor (septembrie 2018).

.............................................................................................................................................................

Bază de date cu suprafața ariilor naturale protejate din UAT-urile României, iunie 2018 (370 pg, 1.75 MB)

Materialul de față prezintă situația suprafețelor ariior naturale protejate (în ha) conform limitelor publicate pe pagina oficială de internet a autorității publice centrale privind protecția mediului (www.mmediu.ro), în raport cu limitele unităților administrativ teritoriale ale României așa cum au fost publicate de ANCPI (http://geoportal.ancpi.ro) în luna iunie 2018. Nu include zona de litoral și platforma continentală a Mării Negre. Materialul a fost realizat de Societatea Lepidopterologică Română, (autor & analiză GIS: Andrei Crișan). Abrevieri: UAT=Unitate Administrativ Teritorială, ANP=Arii Naturale Protejate, ha=hectare.

.............................................................................................................................................................

Panourile informative realizate de Societatea Lepidopterologică Română, la solicitarea Consiliului Județean Cluj (Biroul Arii Protejate) pentru Rezervația Naturală Cheile Turzii (mai 2018).

.............................................................................................................................................................

Broșura/album ”Beneficiile naturii în situl Natura 2000 ”Dealurile Clujului de Est”/The Benefits of Nature in the Natura 2000 Site “Eastern Cluj Hills”, autori László Rákosy, Andrei Crișan și Cristina Craioveanu, Editura Pensoft (martie, 2018).

.............................................................................................................................................................

Panourile informative amplasate în luna iunie 2017, în vestul Revervației Fânațele Clujului - ”La Copârșaie”.

.............................................................................................................................................................

Material de prezentare al sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est (pliant format A5).

(limba română)

(limba maghiară)

.............................................................................................................................................................

Harta obiectivelor de conservare din cadrul sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est (format A0, 21.4 MB)

.............................................................................................................................................................

Fișierele de tip vector (shapefile în sistem de proiecție Stereo 70) privind distribuția habitatelor și a speciilor protejate de pe teritoriul sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est, realizate în cadrul proiectului "Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est": HABITATE PROTEJATE (3.32 MB) SPECII PROTEJATE (25.6 KB)

.............................................................................................................................................................

Harta obiectivelor turistice din zona sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est (format A2, 7.87 MB).

.............................................................................................................................................................

Pliantul de promovare a TURISMULUI ECOLOGIC în zona sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est (format A4, 1.96 MB).

.............................................................................................................................................................

Pliantul de prezentare al proiectului EPADIV al UBB de cercetare a pajiștilor (format A4, 835 KB).

.............................................................................................................................................................

Fișă de observații pe teritoriul sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est.

 

 

© Societatea Lepidopterologica Romana 2013 | Toate drepturile rezervate