Universitatea "Babeş-Bolyai"

Buletin de Informare Entomologică

Entomologica Romanica

Contact

 
 

 

 

acasă

despre SLR

evenimente

publicaţii

CUSTODIE

resurse utile

 

Resurse utile

Vă punem la dispoziție ALBUMUL, GHIDUL (publicate de Editura Presa Uiversitară Clujeană) și cele 9 trasee ecoturistice (în format GPX și KMZ) din zona sitului Natura 2000 Dealurile Clujului de Est, realizate în cadrul proiectului ”Educație ecologică și ghid de ecoturism în situl Natura 2000 Dealurile Clujului de Est”.

 Traseul 1: gpx kmz

 Traseul 2: gpx kmz

 Traseul 3: gpx kmz

 Traseul 4: gpx kmz

 Traseul 5: gpx kmz

 Traseul 6: gpx kmz

 Traseul 7: gpx kmz

 Traseul 8: gpx kmz

 Traseul 9:  gpx kmz

 

.............................................................................................................................................................

Vă punem la dispoziție posterul cu insecta anului 2021 în România și Republica Moldova - Zerynthia polyxena

.............................................................................................................................................................

Vă punem la dispoziție cele două pliante referitoare la situl Natura 2000 Dealurile Clujului de Est, realizate în cadrul proiectului ”Educație ecologică și ghid de ecoturism în situl Natura 2000 Dealurile Clujului de Est” (proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală: Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, Măsura M2/6B ”Valorificarea patrimoniului local și consolidarea identității locale”):

Pliant 1 (format A5, față-verso)

Pliant 2 (format acordeon, față-verso)

.............................................................................................................................................................

Vă invităm să descărcați pliantul de prezentare a Societății Lepidopterologice Române:

.............................................................................................................................................................

Calendarul Societății Lepidopterologice Române pentru anul 2020

.............................................................................................................................................................

Panourile informative realizate de Societatea Lepidopterologică Română, la solicitarea Consiliului Județean Cluj (Biroul Arii Protejate) pentru Rezervația Naturală Cheile Turenilor (septembrie 2018).

.............................................................................................................................................................

Bază de date cu suprafața ariilor naturale protejate din UAT-urile României, iunie 2018 (370 pg, 1.75 MB)

Materialul de față prezintă situația suprafețelor ariior naturale protejate (în ha) conform limitelor publicate pe pagina oficială de internet a autorității publice centrale privind protecția mediului (www.mmediu.ro), în raport cu limitele unităților administrativ teritoriale ale României așa cum au fost publicate de ANCPI (http://geoportal.ancpi.ro) în luna iunie 2018. Nu include zona de litoral și platforma continentală a Mării Negre. Materialul a fost realizat de Societatea Lepidopterologică Română, (autor & analiză GIS: Andrei Crișan). Abrevieri: UAT=Unitate Administrativ Teritorială, ANP=Arii Naturale Protejate, ha=hectare.

.............................................................................................................................................................

Panourile informative realizate de Societatea Lepidopterologică Română, la solicitarea Consiliului Județean Cluj (Biroul Arii Protejate) pentru Rezervația Naturală Cheile Turzii (mai 2018).

.............................................................................................................................................................

Broșura/album ”Beneficiile naturii în situl Natura 2000 ”Dealurile Clujului de Est”/The Benefits of Nature in the Natura 2000 Site “Eastern Cluj Hills”, autori László Rákosy, Andrei Crișan și Cristina Craioveanu, Editura Pensoft (martie, 2018).

.............................................................................................................................................................

Panourile informative amplasate în luna iunie 2017, în vestul Revervației Fânațele Clujului - ”La Copârșaie”.

.............................................................................................................................................................

Harta obiectivelor de conservare din cadrul sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est (format A0, 21.4 MB)

.............................................................................................................................................................

Fișierele de tip vector (shapefile în sistem de proiecție Stereo 70) privind distribuția habitatelor și a speciilor protejate de pe teritoriul sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est, realizate în cadrul proiectului "Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est": HABITATE PROTEJATE (3.32 MB) SPECII PROTEJATE (25.6 KB)

.............................................................................................................................................................

Harta obiectivelor turistice din zona sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est (format A2, 7.87 MB).

.............................................................................................................................................................

Fișă de observații pe teritoriul sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est.

 

 

© Societatea Lepidopterologica Romana 2013 | Toate drepturile rezervate