Universitatea "Babeş-Bolyai"

Buletin de Informare Entomologică

Entomologica Romanica

Contact

 
 

 

 

acasă

despre SLR

Proiect POS Mediu

evenimente

publicaţii

CUSTODIE

resurse utile

 

Resurse utile

Declarația 230 prin care se poate direcționa 2% din impozitul reținut în anul 2017 din salarii și/sau pensii către Societatea Lepidopterologică Română.

.............................................................................................................................................................

Broșura/album ”Beneficiile naturii în situl Natura 2000 ”Dealurile Clujului de Est”/The Benefits of Nature in the Natura 2000 Site “Eastern Cluj Hills”, autori László Rákosy, Andrei Crișan și Cristina Craioveanu, Editura Pensoft (martie, 2018).

.............................................................................................................................................................

Calendar personalizat cu fluturi diurni din România (pentru anul 2018).

.............................................................................................................................................................

Calendar personalizat realizat de colectivul SLR implicat în proiectul european STACCATO (pentru anul 2018).

.............................................................................................................................................................

Panourile informative amplasate în luna iunie 2017, în vestul Revervației Fânațele Clujului - ”La Copârșaie”.

.............................................................................................................................................................

Cel mai recent material de prezentare al sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est (pliant format A5).

(limba română)

(limba maghiară)

.............................................................................................................................................................

Harta obiectivelor de conservare din cadrul sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est (format A0, 21.4 MB)

.............................................................................................................................................................

Fișierele de tip vector (shapefile în sistem de proiecție Stereo 70) privind distribuția habitatelor și a speciilor protejate de pe teritoriul sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est, realizate în cadrul proiectului "Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est": HABITATE PROTEJATE (3.32 MB) SPECII PROTEJATE (25.6 KB)

.............................................................................................................................................................

Harta obiectivelor turistice din zona sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est (format A2, 7.87 MB).

.............................................................................................................................................................

Baza de date privind suprafețele de arii naturale protejate din România la nivel de UAT

Materialul de față prezintă situația suprafețelor ariior naturale protejate (în ha) așa cum sunt prezentate pe pagina oficială de internet a autorității publice centrale privind protecția mediului (www.mmediu.ro), în raport cu limitele unităților administrativ teritoriale ale României așa cum au fost publicate de ANCPI (http://geoportal.ancpi.ro) în luna iunie 2016. Nu include zona de litoral și platforma continentală a Mării Negre. Materialul a fost realizat de Societatea Lepidopterologică Română, (autor & analiză GIS: Andrei Crișan). Abrevieri: UAT=Unitate Administrativ Teritorială, ANP=Arii Naturale Protejate, ha=hectare.

 

.............................................................................................................................................................

Pliantul de promovare a TURISMULUI ECOLOGIC în zona sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est (format A4, 1.96 MB).

.............................................................................................................................................................

Pliantul de prezentare al proiectului EPADIV al UBB de cercetare a pajiștilor (format A4, 835 KB).

.............................................................................................................................................................

Fișă de observații pe teritoriul sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est.

 

 

© Societatea Lepidopterologica Romana 2013 | Toate drepturile rezervate